In Deodorant, Pokožka

Najlepší?

In Akcie, Myšlienky

Mesačná rekapitulácia

In Dekoratívka, Pery

Výrazné pery s Revlonom

In Catrice, Dekoratívka

Porovnanie báz pod očné tiene: Catrice vs W7

Používa službu Blogger.

Celý obsah blogu, všetky moje fotografie a text sú chránené autorskými právami. Nesmú byť použité alebo šírené žiadnym spôsobom bež môjho výslovného súhlasu. Owl Heaven 2011-2017

Whole blog content, all of photographs and text are copyrighted and all right reserved. They may not be used or reproduced any way without my permission. Owl Heaven 2011-2017