In Myšlienky, Práca

Závislosť

In Avon, Dekoratívka

Každodenné líčenie

In

Filmový tip na máj

In Avon, Balea

Spotrebované apríl 2014

In Giveaway,

Jarná Giveaway

Používa službu Blogger.

Celý obsah blogu, všetky moje fotografie a text sú chránené autorskými právami. Nesmú byť použité alebo šírené žiadnym spôsobom bež môjho výslovného súhlasu. Owl Heaven 2011-2017

Whole blog content, all of photographs and text are copyrighted and all right reserved. They may not be used or reproduced any way without my permission. Owl Heaven 2011-2017