5.30.2014

Závislosť

zdroj

Dnes mám pre Vás pripravený post, ktorý je témou úplne odlišný od ostatných. Akurát včera som na FB stránke Ligy za duševné zdravie zaregistrovala video diskusie na tému závislostí od alkoholu. Ostala som však prekvapená z komentárov pod týmto postom. Mnoho z reagujúcich závislosť nepovažuje za duševnú poruchu, ale za zlozvyk. Keďže 50% môjho pracovného času trávim práve so závislou klientelou zaujíma ma váš postoj k tejto téme. 

Najskôr však trocha teórie.
Ide o pomerne širokú tému, takže len krátko Závislosti sú poruchami psychiky - oficiálne. Svetová zdravotnícka organizácia vydáva súbornú príručku všetkých diagnóz -  Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (aktuálna 10. revízia z roku 1992). Je rozdelená po písmenách a každá časť zodpovedá poruchám či ochoreniam určitých častí nášho tela. Časť F klasifikácie je vyhradená práve pre duševné poruchy a poruchy správania. A hneď druhou skupinou sú Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok, kam patrí aj alkohol.


Čo je to závislosť?
"Charakterizuje ju patologická ťažko kontrolovateľná túžba po droge a jej vyhľadávanie a užívanie napriek zjavným nepriaznivým následkom." (Kolibáš, 2010).

Znaky závislosti:
1. Silná túžba alebo pocit nútenia užiť látku
2. Ťažkosti v kontrole užívania dogy, a to pokiaľ ide o začiatok, ukončenie alebo množstvo látky
3. Somatický odvykací stav, ak je látka užívaná s úmyslom zmenšiť jeho príznaky
4. Rastúca tolerarncia
5. Postupné zanedbávanie iných potešení alebo záujmov v prospech užívanej látky a zvýšené množstvo času na získanie alebo užívanie látky alebo na zotavenie z jej účinku
6. Pokračovanie v užívaní napriek jasnému dôkazu zjavne škodlivých následkov (Heller, Pecinovská a kol. 1996).

Čo znamenajú jednotlivé znaky?
Silná túžba alebo pocit nútenia je stav, ktorý odborne nazývame craving. Podľa pacientov ide o veľmi nepríjemný stav silnej chuti na alkohol. Je sprevádzaný ako telesnými príznakmi (zvieranie na hrudi, búšenie srdca, sucho v ústach, triaška, potenie) tak aj psychickými príznakmi (úzkosť, strach, nepokoj, podráždenosť či hnev). Craving je častokrát najslabším miestom závislého. Pod ťažkosťami v kontrole užívania drogy sa ukrývajú 3 aspekty - začiatok užívania (bežne začíname s pitím večer, závislý však chce piť kedykoľvek), ukončenie užívania a množstvo látky (ten, ktorý nie je závislý si vie povedať mám dosť, už nechcem. Závislý to nedokáže.). Človek sa teda v pití nedokáže kontrolovať. Somatický odvykací stav určite poznáte pod názvom absťák. Je to súbor nepríjemných príznakov, ktoré prichádzajú vtedy, keď človek začína triezvieť. Patria sem: tras tela, poruchy spánku, nevoľnosť, kolísanie krvného tlaku, zvracanie, malátnosť, úzkosť, depresie či epileptické záchvaty. Absťáku sa najjednoduchšie zbaví tým, že sa opäť napije - tak vznikajú tzv. ťahy (závislý neustále dopĺňa hladinu, aby sa absťáku vyhol). Čo je rastúca tolerancia? Predstavte si moment, keď ste vo svojom živote prvýkrát ochutnali alkohol. U mňa to bolo pivo. Vypila som polovicu malého piva a cítila som sa tak, ako sa cítim teraz po 5tich poldecákoch. Takže na dosiahnutie istého stavu, potrebujem väčšie množstvo alkoholu. Ďalší bod (5) môžeme súhrnne nazvať ako tzv. alkoholocentrické správanie - alkohol je centrom môjho života, všetko sa točí okolo neho. K poslednému bodu len toľko, že napriek telesnému poškodeniu, vzťahovým problémom, ktoré má závislý kvôli alkoholu pije ďalej.

Ako sa závislosti liečia?
Komplexne. Najúčinnejšia je ústavná liečba, ktorá by mala trvať aspoň 3 mesiace. Pozostáva z detoxikácie (vyplavenie všetkého alkoholu z tela, trvá asi 6 týždňov) a psychoterapeutickej práce. Po prepustení je však podstatné doliečovanie  a to formou návštevy ambulantného psychiatria, denných psychiatrických stacionárov či a-klubov. Vyliečenie závislosti bohužiaľ nie je možné. Kto je závislý, ostane závislým do konca života. Príznaky závislosti sa však dajú dostať pod kontrolu - abstinenciou. Abstinencia by mala byť trvalá - do konca života ani kvapka alkoholu, ani nealko pivo, ani rumové pralinky. Rovnako ako cukrovkár nemôže cukor, tak ani závislý nemôže alkohol. 

Aký je Váš názor na závislosti? Je to podľa Vás porucha, alebo len zlozvyk? Poznáte niekoho závislého?

Literatúrara:
- Heller, J., Pecinovská, O. a kol. (1996). Závislost známá neznámá. Praha: Grada, 1996. 
- Kolibáš, E. (2010). Príručka klinickej psychiatrie. Nové Zámky: Psychoprof, 2010

Ďalšie info o závislostiach:
- http://www.alkoholik.cz/zavislost/
- http://www.dusevnezdravie.sk/

Linky na spomínané videá:
1. http://vimeo.com/92040789
2. http://vimeo.com/95834093

2 komentáre:

  1. ja to beriem ako závislosť. je chyba, že to niekto považuje za zlozvyk, určite sa s takými ľuďmi pracuje ťažšie, než s tými, čo si problém uvedomujú...

    OdpovedaťOdstrániť

Ďakujem za vaše komentáre ♥♥♥

Používa službu Blogger.

Celý obsah blogu, všetky moje fotografie a text sú chránené autorskými právami. Nesmú byť použité alebo šírené žiadnym spôsobom bež môjho výslovného súhlasu. Owl Heaven 2011-2018

Whole blog content, all of photographs and text are copyrighted and all right reserved. They may not be used or reproduced any way without my permission. Owl Heaven 2011-2018