In Random,

Random

In Dekoratívka, Oči

Kozmetický obľbenec mesiaca 6/2014

In Alverde, Dekoratívka

New In a prvotné dojmy

In Filmovy tip,

Seriálový tip na jún 2014

In Avon, Balea

Spotrebované máj 2014

Používa službu Blogger.

Celý obsah blogu, všetky moje fotografie a text sú chránené autorskými právami. Nesmú byť použité alebo šírené žiadnym spôsobom bež môjho výslovného súhlasu. Owl Heaven 2011-2017

Whole blog content, all of photographs and text are copyrighted and all right reserved. They may not be used or reproduced any way without my permission. Owl Heaven 2011-2017