In Alverde, Bourjois

Kozmetické prekvapenia roku 2014 - II.Dekoratívka

In Avon, Kiehls

Kozmetické prekvapenia roku 2014 - I. Starostlivosť

In Myšlienky, Random

Som späť random

Používa službu Blogger.

Celý obsah blogu, všetky moje fotografie a text sú chránené autorskými právami. Nesmú byť použité alebo šírené žiadnym spôsobom bež môjho výslovného súhlasu. Owl Heaven 2011-2017

Whole blog content, all of photographs and text are copyrighted and all right reserved. They may not be used or reproduced any way without my permission. Owl Heaven 2011-2017