11.26.2015

Závislosť III.

(zdroj)

V minulých postoch o závislostiach sme si už povedali viac o tom, čo je vlastne tá závislosť o alkohole a rizikových faktoroch. Dnes si od závislosti odlíšime škodlivé užívanie a povieme si o dôsledkoch alkoholovej závislosti.


Ako už viete z predošlých článkov, "závislosť charakterizuje ťažko kontrolovateľná túžba po droge, jej vyhľadávanie a užívanie napriek zjavným nepriaznivým následkom" (Kolibáš, 2010). V psychiatrii ale používame aj pojem "škodlivé užívanie". O čo ide? Škodlivé užívanie je také užívanie, ktoré poškodzuje zdravie (ako telesné aj psychické) a vedie k nárastu tolerancie. Takže v skratke - ide o užívanie látky, ktoré spôsobuje v živote človeka (nielen) zdravotné problémy a núti ho užívať stále vyššie dávky látky, aby bol dosiahnutý želaný stav. Škodlivé užívanie ešte nie je závislosťou, ale môže sa do nej vyvinúť. Preto ľuďom, ktorým alkohol spôsobuje nejaké problémy v živote odporúčame abstinenciu  rovnako ako závislým.

Dôsledky závislosti na naše zdravie sú pomerne obsiahlou témou. Keď sa nad nimi zamyslíme, väčšinu z nás napadnú zdravotné následky. No závislosť má vplyv aj na ďalšie aspekty nášho života.

(zdroj)

1. Zdravotné následky: nadmerné užívanie alkoholu spôsobuje zhruba 60 rôznych ochorení. Dokonca už 20g alkoholu (napr. veľké pivo, 2dc vína) denne môže viesť k zdravotným ťažkostiam. Najviac poškodzovaným orgánom je pečeň. U závislých od alkoholu je častá diagnóza cirhóza pečene - pečeň stráca svoju funkciu a nedokáže spracovávať látky. Alkohol výrazne poškodzuje aj srdce a obehový systém. Vedie k zvýšeniu krvného tlaku, arterioskleróze a dokonca až k zmenám v srdcovom svale. Mozog a nervová sústava si pri nadmernom pití tiež užijú svoje. Od alkoholických epileptických záchvatov, po poruchy citlivosti nervových receptorov až po ubúdanie tkaniva mozgu. Okrem toho má alkohol negatívny vplyv aj na pankreas, žalúdok, obličky, hormonálnu rovnováhu, zloženie krvi. Keď človek nadmerne pije vidíme to aj na zmenách kože a pokožky. Rovnako závažné sú aj následky na psychickom zdraví. Od jednorázových akútnych psychóz po trvalé následky vo forme napr. skorej demencie. Alkohol rovnako pôsobí negatívne aj na spánok.

(zdroj)

2. Následky vo vzťahovej oblasti: Človek stráca svojich najbližších, rodinu, priateľov, známych. Je vnímaný ako ten "pijak", odsudzovaný okolím, dostáva sa na okraj spoločnosti. Rozpadávajú sa rodiny, časté sú rozvody, násilie či zneužívanie v rodinách. Deti vyrastajú v neúplných, dysfunkčných rodinách, bez správnych vzorov pre svoju budúcnosť. Závislý neničí život iba sám sebe, ale negatívne pôsobí aj na celé svoje okolie a ľudí v jeho okolí.

(zdroj)

3. Pracovné a finančné následky: Závislý človek popíja stále častejšie a častejšie. Nie iba počas víkendov, ale čoraz častejšie aj cez pracovný týždeň a nie je výnimočné, že prichádzajú pod vplyvom alkoholu aj do práce. To má za následok opakované upozornenia, pokarhania, často dostáva aj výpoveď z práce. Samozrejme, na to aby mohol popíjať viac a viac potrebuje aj peniaze, ktoré už po dlhšom období pitia nemá. Požičiava si, zadlžuje sa a tým sa dostáva do ďalších vážnych problémov.

(zdroj)

4. Kriminalita: Ak závislý nemá peniaze na alkohol, a nikto mu nechce požičať, uchyľuje sa často aj ku krajným riešeniam - krádežiam, lúpežiam a inej trestnej činnosti s úmyslom získať prostriedky na alkohol. To má často za následok trestné stíhanie a rôzne formy trestov. Okrem toho, mnoho závislých pod vplyvom alkoholu sadá za volant. V tom prípade zvyčajne prichádzajú o vodičský preukaz a musia zaplatiť pokutu, na ktorú častokrát ani nemajú prostriedky.

Ako vnímate tieto následky? Vedeli ste, že závislosť pôsobí na toľko rôznych aspektov nášho života? Zaujíma Vás táto téma?

Pre viac info o závislostiach:
Literatúra:
- Heller, J., Pecinovská, O. a kol. (1996). Závislost známá neznámá. Praha: Grada, 1996.
- Kolibáš, E. (2010). Príručka klinickej psychiatrie. Nové Zámky: Psychoprof, 2010.
- Nešpor, K. (2011). Návykové chování a závislosť. Praha: Portál, 2011.
Ďalšie info o závislostiach:
- http://www.alkoholik.cz/zavislost/
- http://www.dusevnezdravie.sk/

2 komentáre:

Ďakujem za vaše komentáre ♥♥♥

Používa službu Blogger.

Celý obsah blogu, všetky moje fotografie a text sú chránené autorskými právami. Nesmú byť použité alebo šírené žiadnym spôsobom bež môjho výslovného súhlasu. Owl Heaven 2011-2018

Whole blog content, all of photographs and text are copyrighted and all right reserved. They may not be used or reproduced any way without my permission. Owl Heaven 2011-2018